To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom

Amadou har de siste 15 årene vært på en lang reise gjennom bevegelse i forskjellige former, og har erfaring med å undervise innenfor blant annet Breakdance, Turn, Tricking & Parkour. I tillegg til dette har han fullført 500-RYT sertifisering i Hatha og Vinyasa yoga ifra Pokhara Yoga School i Nepal. Amadou er også svært aktiv innenfor "Tricking" - en kombinasjon av mange akrobatiske elementer satt sammen i freestyle improvisasjon (13 års erfaring), egenvekt styrketrening (calisthenics), hand balancing og kampsport. 

 

Hans filosofi er "å finne kilden til bevegelse" - den sannheten som knytter alle bevegelseskunster sammen med hverandre. Man blir kun virkelig kjent med kroppen man bor i gjennom å utforske et bredt spektrum av bevegelser; for å så finne den veien som passer for en selv og de målene man ønsker å oppnå. Dette gjelder alt fra å komme seg i form, å forebygge skader og for å realisere et høyt potensiale i mestringsbaserte øvelser. 

 

Amadou er også sertifisert sound meditation practitioner.

 

 

Mine klasser er:

 

Mine klasser er lekne, åpne, og motivert av gleden som det er å dele erfaring og kunnskap. Alle skal kunne delta, uavhengig av nivå; det finnes alltid øvelser som passer til hver enkelt. Fokuset er vendt innover, for vi i kommer alle til praksisen i bunn og grunn for å lære om oss selv --> ikke for å sammenligne oss med hverandre. 

 

Hva har yoga gjort for meg? 

 

Yoga har gjort meg bevisst på kroppen, først og fremst. Jeg begynte min yogiske reise etter jeg innså at mange år med hard trening og mange skader hadde skapt dype ubalanser i posituren min, som manifesterte seg i form av store smerte i rygg, hofter, og nakke. Gjennom regelmessig praksis av yoga og movement har jeg nå begynt å finne min egen vei mot en helt smertefri hverdag. Yoga hjelper meg å forme den kroppen som jeg selv ønsker å bo i, kort sagt!

Amadou has over the course of the last 15 years been on an extensive journey through movement- in different forms and expressions. In addition to holding a 500-RYT certification in Hatha Yoga and Vinyasa from Nepal, he also have experience teaching breakdance, gymnastics, tricking and parkour. He is currently also very active within Tricking, a combination of many different styles of acrobatic movements put together into a freestyle improvisation, calisthenics, arm balances and martial arts.

 

His philosophy is to find the «source of movement», the truth that connects all movement arts together. He believes we can only truly know the body we live in through exploring a broad spectrum of movement; to find the path that works best for us and the goals we wish to reach.

This is true whether we want to get in shape, prevent injuries, or realizing a higher potential. Amadou is also a certified sound meditation practitioner.

 

My classes are:

“My classes are playful, open, fun and motivated by the joy of sharing experiences and knowledge. Everyone is welcome, no matter what level they’re on. We turn our focus inward, cause the goal of our physical practice is to get to know ourselves, and not to compare to others”

What yoga has done for me:

First and foremost, yoga has made me aware of my body. I started my yogic journey after realising that many years of hard training and many injuries had created a deep imbalance in my posture that manifested through intense pain in my back, hips and neck.Through a regular yoga practice I have started to find my way back to a pain-free body again.

In simple terms: Yoga helps me shape the body I want to live in!