To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Etter årevis med konkurranseidrett ble Mats Onsum i 2011 introdusert til yoga; en treningsform og vitenskap der hele mennesket er tatt i betraktning. Der det ikke handler om å vinne over en ekstern motstander, men å utforske og utfordre seg selv for å vokse og blomstre som menneske. I 2014 gjennomførte han sin første av tre yogalærerutdanninger, og har undervist på heltid siden 2016. Mats jobber nå på oppdrag fra bedrifter, yogasentre og privatpersoner, med hovedfokus på yogaformene Vinyasa og Yin Yoga.

"Som lærer ønsker jeg å hjelpe mennesker med å utforske sitt eget vesen gjennom yoga; å oppnå økt kroppsbevissthet, tilstedeværelse og kontakt med egen pust, og på den måten skape et solid fundament for utforsking av kropp, sinn og følelser - og koblingen mellom disse. For meg handler det å formidle yoga mye om å balansere lek og disiplin, kontroll og overgivelse, styrke og mykhet, samt gjøre det tilgjengelig for mennesker i ulike situasjoner og aldre, slik at vi kan lære oss å navigere både høye topper og dype daler i indre –og ytre landskap"

After years of engaging in competitive sports, Mats Onsum was introduced to yoga in 2011; a form of training where the whole human being is taken into account. Where it is not about defeating an external opponent, but to challenge and explore oneself in order to grow and thrive. He completed his first of three Yoga Teacher Trainings in 2014, and has been teaching full time since 2016.

 

As a teacher Mats seeks to help people to explore their entire being through yoga, increasing body- and breath awareness, and establishing a stable foundation for the exploration and expansion of mind, body and soul. To Mats, conveying the message of yoga revolves around balancing playfulness and discipline, control and surrender, strength and gentleness. The aim is to make yoga accessible to people in a variety of different situations and ages, so that we may all have the chance to learn how to navigate high peaks and deep valleys, in inner and outer landscapes, with grace.